Kutomo

Kutomo

Kutomo är nytidskonstscenen grundat av Ehkä-produktioner i 2009. Kutomo är en studio, ett galleri och ett rum var ordnas föreställningar och evenemang året runt.

Kutomo, Fiskaregatan 1 B, 20100 Åbo
www.ehka.net/kutomo

Kommentera