Titanik-galleriet

Titanik-galleriet är en av viktigaste utställningsplatser i Åbo. Galleriet understödjat av Arte rf  organiserar ry:n utställningar, evenemang och workshopar också på stadsytrummet.

Titanik Galleriet
Itäinen Rantakatu 8, 20700 Turku
www.titanik.fi

Kommentera