Ali Akbar Mehta (IN/FI) & varialambo

posted in: Artists2020 | 0

Ali Akbar Mehta with varialambo: Narrating WAR
Pitkäkestoinen performanssi | Ei ilmoittautumista

Lauantaina 5.9. klo 14:00, FORUM-kortteli, Linnankatu 11

Narrating WAR on kutsu kuvitella “tiedetyn” ja “ei-tiedetyn” välistä suhdetta ihmiskunnan kollektiivisessa historiassa. Teos on osa  performanssiluentojen sarjaa, lista aiheesta “sodat, taistelut, ryöstöt, piiritykset, mellakat, vallankumoukset, pommitukset ja kapinat – ajalta 3000 eaa. nykyaikaan” joka osoittaa kattavalla kuvaelmalla ihmiskunnan historian olevan jatkuvaa väkivallan ja konfliktien historiaa. Performanssiluenta New Performance Turku Festivalilla tuottaa intensiivisen narratiivin ensimmäisestä maailmansodasta viimeisimpään konfliktiin – ja osoittaa samalla, ettei luennassa luettu lista ei myöskään ole lopullinen vaan jatkuvasti kasvava. Kokonaisen listan luenta kestää yli 12 päivää, ja tapahtumassa esitettävä 4-tuntinen ote, joka toteutetaan yhteistyössä varialambo-ryhmän kanssa, keskittyy konflikteihin vuodesta 2000 nykyhetkeen.

Ali Akbar Mehta (s. 1983, Mumbai) on poikkitaiteellisesti työskentelevä taiteilija, kuraattori ja tutkija. Työssään hän hyödyntää tutkimuspohjaisia lähestymistapoja ja luo immersiivisiä kyberarkistoja jotka kartoittavat historian, muistin ja identiteetin narratiiveja väkivallan, konfliktin ja trauman kuvastojen kautta. Nämä arkistoa luovat löydökset – piirrokset, maalaukset, multimediateokset, verkkopohjaiset teokset, runot, esseet ja teoreettiset tekstit, kuten myös keholliset sekä verkostomaisesti toimivat performanssit, linkittyvät posthumanismin kriittisiin teorioihin, tehden näkyväksi hegenomisia valtasuhteita ja hiljennettyä historiallista materialismia.

Hän on Museum of Impossible Forms -yhteisön perustaja ja yksi taiteellisista johtajista. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa otsikolla “Practicing Online Performativity: Constructing Politically Conscious Archives for the Future” Aalto-yliopistoon. Koulutukseltaan hän on taiteen kandidaatti (Drawing & Painting, Sir J.J. School of Art, Mumbai) ja taiteen maisteri (Visual Culture, Curating, and Contemporary Art, Aalto University, Helsinki).