Annaliina Niitamo (FI)

posted in: Artists2020 | 0

Photo: Vilja Pursiainen

Annaliina Niitamo: Kriittisellä kävelyllä
Performanssiluento / kävely | Rekisteröityminen vaaditaan, ilmoittautuminen täällä
Lauantaina 5.9.2020 klo 14:00-15:00

Teoksen alkukohta osoitteessa Yliopistonkatu 29 (kävelykatu, vastapäätä Stockmannia)

Annaliina Niitamo on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa hän tutkii ajankohtaisia viestinnällisiä ilmiöitä kaupunkilaisten osallistumisesta kaupunkisuunnitteluun. Meneillään olevassa tutkimuksessaan hän tarkastelee Helsingin itäisen kantakaupungin nuorten aikuisten kävelyillä tehtyjä havaintoja jokapäiväisestä elämästä koronakevään aikana. Niitamo miettii parhaillaan, miten arkipäiväinen kävely voi toimia vaikuttavana kaupunkikritiikin muotona. Hän haaveilee, että tulevaisuudessa osallistuminen paikallisdemokratiaan olisi yhtä helppoa kuin verkkokaupan käyttö. Hän on kerännyt väitöskirjan jälkeistä kävelytietokirjaa varten materiaalia kävellen Amsterdamista, Kööpenhaminasta ja Pariisista.