CAA Contemporary Art Archipelago: Saara Hannula, Saara Ekström, Lotta Petronella, Ilppo Vuorinen, Taru Elfving

posted in: Artists2020 | 0

Contemporary Art Archipelago: Aaveet muutoksessa
Saara Hannula, Saara Ekström, Lotta Petronella, Ilppo Vuorinen, Taru Elfving
Perjantaina 4.9.2020 klo 10-18
Ilmoittautuminen jo 24.8. mennessä!

Seilin saari
Sisältää laivamatkan Seilin saarelle | Rekisteröinti vaaditaan, ilmoittaudu täällä

Laivamatkan hinta on järjestäjien subventoima ja maksaa osallistujalle 12 € / hlö. Halutessaan voi ilmoittautua lounasruokailuun, jonka hinta on 14,90 €. Muut ehdot alla ja ilmoittautumisen yhteydessä.

Seilin saari Turun saaristossa on kuin mikrokosmos, josta avautuu monisärmäinen paikantunut näköala aikamme akuutteihin planetaarisiin haasteisiin.

Saaristomeren tutkimuslaitoksella Seilissä on kerätty huomattava ajallinen jatkumo dataa meren ekosysteemin muutoksesta, jota hyödynnetään mallinnettaessa ilmastonmuutoksen tulevaisuuden vaikutuksia. Seilin saaren historia taas kertoo sairauden, hulluuden ja sukupuolen sekä eristämisen, rajojen ja vallan tarinaa – 1600-luvun leprahospitaalista 1960-luvulle asti toimineeseen naisten mielisairaalaan.

CAA Contemporary Art Archipelago on nyt kahden vuoden ajan kutsunut nykytaiteilijoita työskentelemään saaren monitieteisessä kontekstissa Aaveet muutoksessa -hankkeessa. Taiteilijoiden eri lähestymistapoja yhdistää kiinnostus ajallisiin kaariin, kerrostumiin ja häiriöihin, joiden kautta muutokset hahmottuvat ja tulevat mahdollisiksi. Aaveet antavat kosketuksen torjuttuun ja hiljennettyyn, vastatarinoihin ja näistä kumpuaviin tapoihin tietää ja tuntea. Samalla ne tuovat varjoista ja rivienväleistä esiin hiljaista tietoa monista limittäisistä muutoksista.

CAA avaa työskentelyään saarella perjantaina 4.9.2020 esityksin, kävelyin ja keskusteluin. Iltapäivän ohjelman runkona on ajatus välittävästä tiedosta, jossa havainnointi ei ole ulkopuolista tai yhdensuuntaista, vaan tahmaista osallisuutta. Katsomme merta ja saaristoniittyjä mikroskoopin läpi, kameran kautta, kuunnellen, liikkuen ja maistellen.

Kysymme saaristomeren tutkijoilta ja hankkeen taiteilijoilta, miten he tietävät mitä he tietävät: Mitä ottaa huomioon ja miten huomioida? Miten tunnistaa ja tunnustaa standardeista poikkeava? Pohdimme taiteellisen ja tieteellisen työn eri metodien kautta omia jälkiämme saaren yhteenkutoutuneissa luonnon- ja kulttuurihistoriallisissa kerrostumissa: Miten paikantua alati muutoksessa olevaan ympäristöön?

Ohjelmasta Seilissä vastaa kuraattori Taru Elfving. Oppaina saaressa toimivat hänen lisäkseen emeritus professori Ilppo Vuorinen, elokuvaohjaaja Lotta Petronella, taiteilija Saara Hannula ja taiteilija Saara Ekström.

CAAn yhteistyön Saaristomeren tutkimuslaitoksen kanssa Aaveet muutoksessa -hankkeessa on mahdollistanut Koneen säätiö.

OHJELMA
10.00 Lähtö Turusta: m/s Norrskär, Läntinen Rantakatu 37
12.00 Saapuminen Seiliin
12-13 Lounas (omat eväät tai lounasvaraus, lounasvaraus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä)
13-16 Monialaista ja -aistista saaren tutkimusta: Oppaina professori emeritus Ilppo Vuorinen ja Saaristomeren tutkimuslaitoksen tutkijoita, elokuvaohjaaja Lotta Petronella ja kuraattori Taru Elfving. Taiteilijat Saara Hannula ja Saara Ekström avaavat työskentelyään uusien teostensa parissa.
16.00 Lähtö Seilistä
18.00 Paluu Turkuun

Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

Saara Hannula – Matara

Saara Hannulan Matara on ehdotus tavaksi saapua Seiliin. Sen lähtökohtana ovat saaren niityillä ja kalliokedoilla kasvavat monivuotiset kasvit, kuten keltamatara, mäkikuisma, siankärsämö, mesiangervo ja puna-apila. Suurin osa näistä kasveista on muinaistulokkaita eli arkeofyytteja, jotka ovat kulkeutuneet Turun saaristoon merenkulun ja maanviljelyn ansiosta. Seilissä niitä on saatettu käyttää myös rohdoskasveina saarella 1600-1900-luvuilla toimineessa sairaalassa. Matara tuo kesän aikana kerätyt kasvit ja niihin yhtäältä kasvukauden, toisaalta vuosisatojen kuluessa kertyneen kokemuksellisen paikkatiedon festivaalin osallistujien ulottuville pienimuotoisen teehetken muodossa. Hannulan monivuotinen työskentely Seilissä on osa hänen taiteellista väitöstutkimustaan ja keskittyy saaressa kulttuuristen ja tutkimuksellisten käytäntöjen jättämiin jälkiin.

Saara Ekström – Beacon

Saara Ekström esittää paikkasidonnaisena installaationa elävän filmi-installaationsa Beacon. Se vie mukanaan Ekströmin monivuotisille tutkimusretkille saaristoniityille Seilissä ja muilla saarilla. Kuten rannikoilla majakat valaisevat pimeyttä, Beacon nostaa esiin vaatimattomia, merkityksettömän oloisia mutta elintärkeitä yksityiskohtia maisemasta. Kamera kiinnittää huomion niityille rauhoitettuna rajatilana villin ja viljellyn, luonnon- ja kulttuurimaiseman välillä. Se havainnoi pieniä liikkeitä ja tapahtumia, niittyjen eläin- ja kasvikuntaa, sekä seuraa saarella laiduntavia lampaita, jotka ylläpitävät näitä rikkaita ja monimuotoisia ekosysteemejä. Lampaat käyvät kesän aikana läpi muutoksen, kotieläimistä tulee osa ympäristöään. Samaten 200-vuotias kirsikkapuu hiljalleen sulautuu osaksi metsää.

Lotta Petronella

Elokuvaohjaaja Lotta Petronella on työskennellyt saarilla ja saarten kanssa yli vuosikymmenen ajan. Viimeiset neljä vuotta hän on tutkinut Seilin saarta, sen historiallisen sairaalan arkistoja ja sinne kätkeytyneitä naisten tarinoita, sekä seurannut läheltä muuttuvan ympäristön tieteellistä tutkimusta. Keväällä 2020 sai ensi-iltansa tähän liittyvä, palkittu dokumenttielokuva Själö – The Island of Souls. Petronella on ollut myös kuraattorina keskeisessä roolissa CAAn toiminnassa Turun saaristossa ja Seilissä. Parhaillaan hän työstää Själö Poiesis – a herbarium of thoughts kokonaisuutta, jossa saaren monikerroksisia tarinoita lähestytään kasvien kautta.

Ilppo Vuorinen

Emeritusprofessori Ilppo Vuorinen oli Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Seilissä vuosina 1992-2016. Ensimmäistä kertaa hän on kuitenkin tullut saarelle jo 1970-luvulla biologian opiskelijana. Vuorinen julkaisi juuri Seilin historiaa ja tieteellistä tutkimusta yhteen tuovan kirjan Seili – Elon Kirjoa. Hän johdattaa osallistujia opastetulla kierroksellaan yhdessä tutkimuslaitoksen tutkijoiden kanssa erityisesti tieteellisten aikasarjojen kautta saaristomeren ekosysteemin muutoksiin.

Taru Elfving

Kuraattori ja kirjoittaja Taru Elfving on työssään erikoistunut monialaisiin ja paikkasidonnaisiin taiteellisiin tutkimusprojekteihin, erityisesti feminismin ja ekologisten kriittisten kysymysten risteämissä. Hän on työskennellyt ekologisten kysymysten parissa ja erityisesti saarilla yli kymmenen vuotta. Vuodesta 2017 hän on keskittynyt kehittämään tieteen ja taiteen vuoropuhelua Seilin saarella CAAn johtajana.

Ilmoittautuminen on sitova ja vahvistetaan kun matkan hinta (12 €) on maksettu. Maksulinkki lähetetään ilmoittautumisen jälkeen.

Mahdollisessa sairastapauksessa paikka on mahdollista siirtää omatoimisesti toiselle henkilölle. Ethän osallistu matkalle sairaana tai oireisena. Peruutustapauksessa voit ottaa yhteyttä info@newperformance.fi.

Kehotamme yleisöä varautumaan matkaan mahdollisuuksien mukaan omilla kasvosuojuksilla. Muut ehdot luettavissa rekisteröitymisen yhteydessä. Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse myös infokirjeen ennen tapahtumaa.