LIISA JAAKONAHO & KRISTINA JUNTTILA

posted in: Artists 2018 | 0

LIISA JAAKONAHO & KRISTINA JUNTTILA: Post-Sense Room + Pako
Osallistava installaatio / videoinstallaatio
Pe 21.9. klo 18-22, la 22.9. klo 14-21, su 23.9. klo 12-16
Läntisen tanssin aluekeskuksen studio, Manilla, Itäinen Rantakatu 64

Post-Sense Room on pitkäkestoinen osallistava installaatio, joka tarjoaa tilan reflektoida kyvykkyyttä ja vaivaisuutta. Materiaalisten kohtaamisten ja jälkien kautta kävijät kutsutaan mukaan keholliseen, aistilliseen, esteettiseen ja käsitteelliseen tutkiskeluun. Teoksen taustalla ovat vammaisuuteen ja kyvykkyyteen liittyvät kriittiset diskurssit, sekä Jaakonahon ja Junttilan keholliset kokemukset vammaisiksi luokiteltujen ihmisten kanssa työskentelystä. Post-Sense Room pyrkii tekemään tilaa post-humanistiselle, haavoittuvalle ja vastavuoroisesti riippuvaiselle subjektiudelle sekä ylittämään normatiivisia vastakkainasetteluja ja jäykkiä, pysyviä identiteettejä. Vammaisiksi luokiteltuja henkilöitä on konsultoitu teoksen kehittämisessä.

Tila on auki kolmena festivaalipäivänä, yleisö voi viettää siellä haluamansa ajan. Jaakonaho ja Junttila ovat tilassa paikalla.

Visuaalisen suunnittelun konsultointi: lavastus- ja pukusuunnittelija Ingvill Fossheim

Post-Sense Room -teoksen rinnalla esitetään Liisa Jaakonahon videoinstallaatio, joka käsittelee näkyvyyden ja näkymättömyyden, vastuun, hoivan, stigman, toiseuden, etäisyyden/välimatkan ja erilaisuuden kysymyksiä. Teos sisältää fragmentteja Liisan taiteellis-pedagogisen väitöstutkimuksen aineistosta.

Liisa Jaakonaho ja Kristina Junttila aloittivat vammaisuuden teemaa käsittelevän yhteistyönsä Venetsian tutkimuspaviljongissa vuonna 2017 performatiivisella työpajalla nimeltä ‘Becoming Disabled’.


Liisa Jaakonaho
 on taiteellinen tutkija ja monialainen toimija taidepedagogiikan, osallistavan taiteen, tanssi- ja liiketerapian ja kirjoittamisen parissa. Hän keskittyy parhaillaan väitöstutkimukseensa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Jaakonaho kehittää performatiivista ja post-kvalitatiivista tutkimusta, jossa hän käsittelee vammaisuuden taiteellis-pedagogisen kohtaamisen esiin nostamia eettisiä kysymyksiä.

Kristina Junttila on Pohjois-Norjan Tromsossa asuva taiteilija. Hän toteuttaa tapahtumia, installaatioita ja performansseja joissa toteutuu erilaisia osallistumisen muotoja: paikoissa kuten kampaamot, vanhainkodit, luentosalit tai teatteritilat ja galleriat. Junttila on kiinnostunut olemassa olevien rakenteiden ja henkilökohtaisen välisestä suhteesta, sekä laajentamaan käsitystä siitä, millaisissa muodoissa performanssia on totuttu kokemaan.