New Performance Turku Festival 2020: MOBILITIES

posted in: Ajankohtaista, Ajankohtaista | 0

Nastja Säde Rönkkö. Photo: Iris Kärkkäinen

New Performance Turku Festival 2020 tarkastelee liikkumisen, liikkuvuuden ja liikkeen kysymyksiä historiallisesti poikkeuksellisena ajankohtana.

Tapahtuman MOBILITIES-teeman ympärille kutsutut teokset käsittelevät liikkuvuuksia kansainvälisen liikkuvuuden ja liikkumisen uudelleen ajattelun kautta 3.-6.9.2020. Festivaali myös liikuttaa yleisöjään tapahtuman aikana erilaisia reittejä pitkin erityisiin tiloihin ja paikkoihin. Festivaalin teokset toteutuvat useissa esityspaikoissa Turun keskustassa, lähialueilla sekä saaristossa.

MOBILITIES-teema kytkeytyy myös oleellisesti liikkuvuuteen ja kestävyyteen liittyviin kysymyksiin ja olosuhteisiin. Kuluvan vuoden kansainvälinen festivaali oli tarkoitus toteuttaa festivaalitaiteilijoiden ja -työryhmän osalta pelkästään maata pitkin matkustamalla. Tarkoituksena oli tarkastella kestäviä liikkumisen tapoja sekä mahdollisuuksia toteuttaa kansainvälisyyttä ilman merkittävää lentoliikenteen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

Koronapandemian aikaisessa ja jälkeisessä maailmassa kansainvälisen festivaalin on toimittava vastuullisesti ja etsittäviä turvallisia tapoja jatkaa toimintaa. Yleisöjemme ja paikallisyhteisöjemme lisäksi olemme vastuussa myös festivaalille kutsumistamme taiteilijoista ja heidän lähipiireistään. Haluamme kuitenkin sitoutua tavoitteeseemme toteuttaa lentopäästöistä vapaa tapahtuma, samalla reagoiden vastuullisesti maailman pandemiatilanteeseen, joten tänä vuonna festivaalille matkustavat valtioiden rajojen yli vain yleisöä osallistavat teoskonseptit ja -käsikirjoitukset, ideat ja erilaiset keskustelunavaukset. Kansainvälisyys toteutuu festivaalilla aikaisempien festivaalivuosien kaltaisesti lukuisin eri tavoin: esimerkiksi Suomessa asuvien ja työskentelevien, kansainvälisesti aktiivisten taiteilijoiden teoksia kutsumalla ja tarvittaessa myös virtuaalisesti tapahtuvien teosten ja kohtaamisten avulla. 

Liikkuminen ja liikkuvuus teemoina avautuvat ennen kaikkea festivaalin teosten kautta, jotka käsittelevät mm. sotaa ja siitä aiheutuvaa pakolaisuutta, kotia ja elinympäristöä, ympäristön ja kehon välistä liikettä mineraalien ja alkuaineiden muodossa, lepakoiden navigointia kaikuluotaamalla sekä liikkuvaa karnevaalia, juhlaa maailmassa, joka on koko kuluneen alkuvuoden elänyt kaikkiin vaikuttaneiden liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten keskellä. Toisaalta lähestytään myös poikkeusaikojen mukanaan tuomaa surua ja traumaa.

Festivaalilla käännämme katseemme kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvien kysymyksien ohella myös paikallisuuksiin. Tapahtumassa liikutaan paikallisalueiden äärellä ja äärelle. Liikkumista ja liikkuvuutta lähestytään niin sisällöllisesti kuin myös fyysisesti kutsumalla yleisöä liikkumaan eri teosten äärelle kävellen, polkupyörillä, bussilla, veneellä ja laivalla.

Festivaaliesitysten osalta seuraamme tarkasti viranomaisten tiedotusta ja ajankohtaista koronatilannetta rajoituksineen. Tarkempi festivaaliohjelma ja teokset julkaistaan elokuun 2020 aikana, ja on mahdollista, että tapahtuma toteutuu osittain vain hyvin rajatuille yleisömäärille.

“On ollut monin tavoin haastavaa suunnitella kansainvälistä performanssifestivaalia tämän kevään epävarmuuksien keskellä. Samanaikaisesti festivaalin toteutuminen ja sen teosten, taiteilijoiden ja yleisöjen kohtaamisen tavat ovat nousseet entistäkin tärkeämmäksi.

Performanssitaiteen voima piilee sen kyvyssä kysyä ja oivaltaa jotain merkityksellistä meitä ympäröivästä ajasta ja todellisuudesta. Nyt kun alati kiihtyvän liikkeen tahti on ainakin hetkellisesti hidastunut, on meillä ehkä entistä parempi kyky antautua hetkellisyyksille.”

Leena Kela, taiteellinen johtaja

New Performance Turku Festivalin vuoden 2020 teemaksi oli valittu “mobilities” – liike ja liikkuvuudet – jonka puitteissa kaikkia taiteilijoita ja osallistujia pyydettiin matkustamaan Turkuun ja takaisin vain maa- ja meriteitse. Käynnissä oleva kansainvälinen kriisi pakotti meidät kuitenkin muuttamaan konseptia ja perumaan ulkomailta saapuvien taiteilijoiden ja osallistujien matkustamisen – mukaan lukien itseni. Suomen ulkopuolella olevat taiteilijat toteuttavat teoksensa siis kokonaan etätoteutuksin.

Tämänkaltainen odottamaton tilanne luo mahdollisuuksia uudenlaisille taiteen tekemisen tavoille sekä mahdollistaa ajattelutapojen muutoksen hyperliikkuvuuden määrittämässä, pandemian aikaisessa ja jälkeisessä maailmassa.”

Antonín Brinda, vieraileva kuraattori

Vuoden 2020 New Performance Turku Festivalin taiteilijat:

Ali Akbar Mehta (IN/FI)
Annaliina Niitamo (FI)
Antonín Brinda (CZ/BE)
Eero Yli-Vakkuri (FI)
Jan-Erik Andersson (FI)
Jon Irigoyen (SP/FI)
Kink Gong (FR)
Leena Kela (FI)
Marinka Limat (CH)
Nastja Säde Rönkkö (FI)
Rabota (RU)
Saara Hannula (FI)
Sanna Leinonen (FI)
Thomas Lilley (FI)
Toisissa tiloissa (FI)