Rabota (RU/BY)

posted in: Artists2020 | 0

Rabota: The Tunnel
Installaatio | Rekisteröityminen koko illan ohjelmaan vaaditaan
Perjantai-lauantai 4.-5.9.2020
Vanha Viinatehdas, Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku

Osana PERJANTAI- ja LAUANTAI-illan iltaohjelmaa Manillassa
Ilmoittaudu perjantain esityskokonaisuuteen täällä ja lauantai-illan kokonaisuuteen täällä

Rabota on kahden eri kansallisuutta, venäjää ja valko-venäjää, edustavan taiteilijan muodostama duo. Koronapandemian aiheuttama karanteenipolitiikka pakotti taiteilijat piiloutumaan asumattomaan lokaatioon, jotta he kykenivät jatkamaan elämistä ja taiteen tekemistä yhdessä.

Eristäytymisen vaikuttamassa nykyhetkessä taiteilijoiden suurena haasteena on luoda performatiivinen teos tai objekti,  jonka materiaalisuuden luonne olisi häilyvä ja joka siten voisi ylittää todellisuuden materiaaliset esteet. “The Tunnel” on performatiivinen installaatio joka perustuu inventaarioon ja listaan taiteilijoiden kaikesta materiaalisesta omaisuudesta joita taiteilijoilla on ollut hallussaan biopoliittisen piilopaikkansa leirissä asumattomilla joutomailla.

Inventaariolla on taulukoitu rakenne joka pitää sisällään rivejä, asetelmia ja muuttujia, ja se on siten helposti muunnettavissa mihin tahansa merkitysjärjestelmään (kuten tekstiksi) ja sen jälkeen palauttaa siihen materiaalisuuden tasoon, jonka taideteoksen olemassaolo vaatii. Teoksen jokainen osa on mahdollista uudelleenkoodata lähes mielivaltaisesti, silti säilyttäen luettelon alkuperäisen merkityksen itsenäisenä kokonaisuutena.

Rabota on perustettu vuonna 2014 taiteilijoiden Marika Krasinan ja Anton Kryvulian toimesta, tarkoituksena yhdistää taiteilijoiden työskentely yhteiseen taiteelliseen praktiikkaan. Yhteisen työskentelyn alusta lähtien keskeistä heidän työssään on ollut autonomisuus, globaali liikkuvuus, eri medioiden fenomenologia ja ekologisia sekä erityisesti henkilökohtaisuuden hyödyntäminen taiteellisen työskentelyn ytimenä.

Rabota toimii kuin Labridae-kala, joka voi vaihtaa sukupuoltaan ääriolosuhteissa. Rabota mahdollistaa itselleen kokonaisvaltaisen työskentelytavan omaa työtään, teoksiaan ja objektejaan teoretisoimalla ja kuratoimalla. Kuuden vuoden eri puolilla maailmaa vaeltelun aikana Marika Krasina ja Anton Kryvulia ovat luoneet taiteellisen praktiikan joka sisältää eristäytymistä, epävarmuutta ja jatkuvaa riskinottoa – Rabota muuttaa olosuhteet instrumentiksi.

Pääosa ryhmän työskentelyä perustuu Ready Made -ajatteluun ja erityiseen, epäspektaakkelimaiseen performatiivisuuteen joka toteutuu jokapäiväisessä elämässä. Rabota kokee elämänsä ja elintapansa toteuttavan Ready Made -ideaa.