Rabota (RU)

posted in: Artists2020 | 0

Rabota on perustettu vuonna 2014 taiteilijoiden Marika Krasinan ja Anton Kryvulian toimesta, tarkoituksena yhdistää taiteilijoiden työskentely yhteiseen taiteelliseen praktiikkaan. Yhteisen työskentelyn alusta lähtien keskeistä heidän työssään on ollut autonomisuus, globaali liikkuvuus, eri medioiden fenomenologia ja ekologisia sekä erityisesti henkilökohtaisuuden hyödyntäminen taiteellisen työskentelyn ytimenä.

Rabota toimii kuin Labridae-kala, joka voi vaihtaa sukupuoltaan ääriolosuhteissa. Rabota mahdollistaa itselleen kokonaisvaltaisen työskentelytavan omaa työtään, teoksiaan ja objektejaan teoretisoimalla ja kuratoimalla. Kuuden vuoden eri puolilla maailmaa vaeltelun aikana Marika Krasina ja Anton Kryvulia ovat luoneet taiteellisen praktiikan joka sisältää eristäytymistä, epävarmuutta ja jatkuvaa riskinottoa – Rabota muuttaa olosuhteet instrumentiksi.

Pääosa ryhmän työskentelyä perustuu Ready Made -ajatteluun ja erityiseen, epäspektaakkelimaiseen performatiivisuuteen joka toteutuu jokapäiväisessä elämässä. Rabota kokee elämänsä ja elintapansa toteuttavan Ready Made -ideaa.