Sanna Leinonen & Co (FI)

posted in: Artists2020 | 0

Sanna Leinonen & työryhmä: Make it in time
Esitys / vaatii ilmoittautumisen

Torstaina 3.9.2020, Lieto
Osana torstai-illan esityskokonaisuutta – kaikkiin esitysosioihin ilmoittaudutaan samalla kertaa täällä
Bussikuljetus illan ohjelmaan lähtee Turusta klo 17:20, paluu Turkuun n. klo 23

Perjantaina 4.9.2020 klo 17, Lieto
Bussikuljetus lähtee Turusta klo 16:20 ja klo 16:30, paluu Turkuun n. klo 19:00
Perjantain teokseen ilmoittaudutaan täällä

Sanna Leinonen, Satu Hakamäki, Heidi Miikki & Marko Hietala

Työryhmä tekee passiivista vastarintaa ihmisen ainaista toimijuuden tarvetta vastaan sekä lempeästi kyseenalaistaa ihmisen kykyä käsittää universumin kestoista aikaa ja siten kykyä ymmärtää luonnon kompleksisuutta.

Työryhmä kutsuu mukaan todistamaan hiljaista yksilöiden kansanliikettä, joka pyrkii palauttamaan ihmisen ympäristöä aistivaksi ja kuulevaksi luontokappaleeksi. Kaiken keskiössä on mahdollistaa kaksijalkaisen ikiliikkujaihmisen pysähdys.

Teos alkaa Nautelankosken museon edustalta ja kulkee opastettuna luontopolun ympäri. Teos ei ole esteetön. Tarkempi ohjeistus esityspaikan varanneille toimitetaan osallistujille ennen esityksen alkua.

Tekijänä Sanna Leinonen on asemoitunut sirkuksen uusien muotojen kehittämisen alueelle, kutsutaan tätä sitten nimellä nykysirkus tai uusi sirkus. Hänen viimeisimmissä teoksissaan sirkus kohtaa nykytaiteen lajeista ainakin performanssitaiteen ja paikkasidonnaisen taiteen ja muoto yhdistyy tässä ajassa vahvasti vallitsevaan ekologiseen ja ekokriisistä kumpuavaan diskurssiin.

Sanna Leinonen on Turun Taideakatemiasta 2019 valmistunut sirkustaiteen ammattilainen. Uusimmassa teoksessaan Leinonen työskentelee ohjaajana tuoden mukanaan työryhmän, johon kuuluvat esiintyvä taiteilija Satu Hakamäki, sirkus- ja tanssitaiteilija Heidi Miikki, sekä musiikin ja äänen toteuttava Marko Hietala. Työryhmän kiinnostuksen aiheita ovat läsnäolo, tutkiva työote, ihmisen ja luonnon suhde, sekä pysähtyminen yksinkertaisuuksien äärelle. 

Yhteistyössä Läntinen tanssin alueskus.