Thomas Lilley (FI)

posted in: Artists2020 | 0

Thomas Lilley: Lepakkokävely
Performanssiluento | Vaatii ilmoittautumisen
Torstaina 3.9.2020, Nautelankoski, Lieto

Part of Thursday evening programme – registration for the full programme here
Bus transportation leaving Turku at 17:20, back in Turku approximately at 23

Lepakkokävelyn aikana osallistujat pääsevät tutustumaan vesisiippoihin (Daubenton’s bats) sekä muihin lepakkoyhdyskuntiin jotka asuvat Nautelankosken vanhassa myllyssä ja hyödyntävät Aurajoen jokivarren elinympäristöjä.

Thomas Lilley on ekofysiologian dosentti ja tutkija. Thomas Lilley väitteli Turun yliopistossa vuonna 2012 aiheenaan myrkyllisten orgaanisten tinayhdisteiden siirtyminen ravintoverkossa surviaissääskien kautta niitä saalistaviin vesisiippoihin. Väitöksen jälkeen hän on tutkinut syitä sienitaudin (White-nose syndrome) esiintymiseen Pohjois-Amerikan lepakoissa. Lilleytä kiinnostaa eritoten ympäristönmuutoksen ja ihmistoiminnan vaikutukset lepakoiden esiintymiseen ja lajiston monimuotoisuuteen sekä lepakoiden sopeumat elämään pohjoisilla leveysasteilla. Hän toimii Helsingin yliopistossa, Luonnontieteellisellä keskusmuseolla (LUOMUS) nisäkkäiden intendenttinä.