Konstnär 2014

 

MARK HARVEY

Mark Harvey är nyzeeländska performancekonstnär. New Performance Turku Festival presenterar två plats-specific verk som är kuraterad i samarbet med konstnär och New Performance Turku Festival. Verk innehåller till serien We come from far away.

Formal Responsibilities består av en serie fysiska performativa tester mellan publiken och uppträdare. I verket används potatissäck, uppfattningar om produktiv idioti och allvar. Verket handlar om fysisk hållbarhet, koreografiska aktioner samt allmän och privat aktivitet i föreställningsutrymmet. Verket ingår i Harveys verksamling I am a wee bit stumped (2011-2013).

For the Love of Finland är en publik performance, som provar fysiska aktioner, uthållighet och växelverkan med publik. Verket handlar om uppfattningar av “äkta finskhet”, med utgångspunkt som experimentell turist. I konstverket används ironi, humor och besatthet för att skapa en riktigt finsk turist som projicerar en stereotypi av turismen som ett kultturellt spektakel var allt omgivande är endast dans och sång. Harvey utnyttjar allmänna platser och torger lekfullt och med respekt. Han lovar också att bli den härligaste turisten i Åbo.

Mark Harvey (f. 1972) behandlar i sina verk fysiska akter och reaktioner, och är intresserad av att testa sociala normer mellan människor och situationer. Harvey kallades år 2013 till Biennalen i Venedig var han debatterade om klimatförändring och klimatpolitik och brottades med publiken. Han har provat gränser mellan fysiska och sociala aktioner också i Trondheim, London, Auckland och annanstans i Nya Zeeland. FD Harvey arbetar förutom som konstnär också som forskare. Hans artiklar har publicerats i många internationella publikationer. Han verkar som lektor vid Auckland Universität.


 

VAL SMITH

Circle in Box (2013-2014) är dansevenemang som utmanar traditionell åskådarkultur inom dans. Verket utnyttjar publikens tysta deltagande och aktivering för att ifrågasätta traditionen att observera konstverk på avstånd. Circle in Box handlar om sätt att växelverka genom att utnyttja tröghet, lyssnande, anpassning och aktiv närvaro. Verket undersöker social pinsamhet som lätt hör till föreställningsevenemang. Verket utnyttjar somatiska, improvisationella och platsspecifika medel i kommunikationen. Publiken inbjuds att delta i en gemensam erfarenhet. Circle in Box presenterar koreografin som en levande miljö.

Gutter Matters innehåller sex koreografiska experiment föreställt på gågatan i Åbo. Verket observerar hur avlopp är undangömda och ignorerade i staden. Avloppen förekommer som metafor för vad är beaktat smutsigt, skamligt och privat i mänskligheten. Verket fungerar mellan konstnärens somatiska och emotionella aktioner, allmänna uppvissningsutrymme och förbipasserande människor. Koreografiska experiment är samtidigt performativa protester, danstimme och studier av psykiskt beteende.

val smith (s. 1973) är nyzeeländsk performancekonstnär, vars danslika verk handlar om politiska dimensioner av kropp och kön. Verken strävar till att utmana traditionella uppfattningar om dans. Hen utnyttjar förutom improvisation och platsspecifikation, feministiska och queer-teorier. val smiths verk kommenterar möte och perseption mellan publik och uppträdare samt omgivande utrymme. Hens verk har presenterats i Nya Zeeland, Australien och USA på festivaler och som självständiga produktioner.


 

FUTURE HOTELFuture Hotel
är ett konstnärligt partnerskap av nyzeeländarna Stephen Bain och Nisha Madhan.

Future Hotels What have you done to me? är en absurd kabare om besatthet. I verket går två personligheter genom fyra stadier – attraktion, ångest, besatthet och förödelse. I varje steg av performancen används spel-liknande strukturer för att häva gränser bland publik och uppträdare. What have you done to me är ett slags av bekännelse om kärlek, besatthet och hopplösa situationer.

Stephen Bains solo verket This means you erövrar staden som en temporär aktion, söker kontakt med stadsutrymmet men samtidigt undflyr det. I verket används en enorm bubbla gjord av plastpresenning som fungerar som både skydd och uppseendeväckande undantag då det framskider omkring i stadsutrymmet. Verket flyttar sig oförutsägbart i allmänna utrymmet och skapar möjligheter i relation till annanhet och tillhörighet.

Stephen Bain (f. 1966) är performance- och teaterkonstnär. Hans verk har presenterats förutom i Nya Zeeland också i Australien, Singapore, Holland, Frankrike, Belgien, Storbritannien och Kanada. Bain har undervisat bla. skenografi och skådespelarskap vid flera universität i sitt hemland. Han har varit ledare och kurator i New Performance festivalen i Auckland, Nya Zeeland. Hans verk handlar om uppträdarens och publikens möte i allmänna utrymmen. Flera av hans verk ifrågasätter gränser mellan allmänna och privata utrymmen. Konstverken kombinerar installation, live-performance och växelverkan med publiken. Nisha Madhan (f. 1982) är aucklandisk skådespelarska och regissör med indiskt ursprung. Hon samarbetar med musiker, performanskonstnärer och skådespelarskor för att skapa föreställningskompositioner som baserar sig t.ex på spel. I Nya Zeeland är hon känd främst som skådespelerska.

THIS MEANS YOU from Stephen Bain on Vimeo.


 

WHITE ON WHITE

White on White är en tysk-svensk partnerskap av Iggy Malmborg och Johannes Schmit, vars verk har fått bred uppmärksamhet runt om i Europa. White on White kommer att presentera sitt verk Queer Sells på festivalen.

www.whiteonwhite.eu


 
ESSI KAUSALAINEN


Essi Kausalainen
(s. 1979) arbetar förutom med performancer också med utställningar och evenemang inom internationell nutidskonst. Hennes verk har varit framme runt om i världen sedan 2000 – i Europa, Amerika, Asien och Afrika. Hon har studerat performance och performance teori vid Åbo Konstakademi och Teaterhögskolan i Helsingfors. Grund för Kausalainens konstverk är hennes intresse för ordlös kommunikation mellan arter, växelverkan mellan människor, växter, djur, mineraler och föremål. Kausalainen närmar sig dessa dialoger genom att skapa seremoniska situationer och händelser var plats, organismer och objekt är likvärda uppträdare invid människan. Den slutliga performancen är en blandning av levande uppvisning, video, objekt-installation och text.

Essi Kausalainens långvariga performance-installation Volatile Signals undersöker växt-tänkande som en uppvisning. Som en utgångspunkt för verket är konstnären dialog med växtbiologen Matthew Robson (Helsingfors Universitet). Förutom växtundersökning och -filosofi har verket fått inspiration av feministisk vetenskap, kvantumteori och Zen-poesi.

www.essikausalainen.com


 

ANAÏS HÉRAUD


Anaïs Héraud
(f. 1988) är performance- och bildkonstnär som bor i Berlin. Hennes senaste arbeten har setts bla. i Bolivien, New York och Berlin. Hon är medgrundare av kollektivet ”Dealing with normative gaze in performance art” och verkar som kurator i Month of Performance Art Berlin 2014 -festivalen och ”Reflektor”-evenemanget som kombinerar performance- och ljudkonst. Hon lär och leder workshops i skolor och föreningar i Frankrike och Tyskland.

Compulsion-Attaque forskar språk av social och politisk aktivism. Verket observerar affektioner som påverkar individen speciellt i politiskt spända situationer. Föreställningen fokuserar sig på två olika former av våld. Första, “Compulsion” (tvång) är våld som koncentrerar sig mot kroppen, och “Attack” (anfall) är en beskrivning om våldets förverkligande. Hon har samlat ihop banderoller, flaggor och minnen från demonstrationer. Genom att sammanställa konkret demonstrationsmaterial till föreställningen skapar hon en narrativ stuktur mellan sin egen kropp, materialet och publikens blick.


 

MAC OPHÉLIE


Mac Ophélie
(f. 1988) är belgisk performance konstnär med franskt ursprung. Ophélie har studerat vid La Cambre -konstuniversitetet i Bryssel. Hennes verk sammanställer gränser mellan keramik och kropp: hon har t.ex. skapat en bootyshake-workshop och undervisat olika former av femininitet. Hon har uppträtt ensam och i grupper bl.a. i Paris, Strasbourg, Bryssel och runt om i Japan.

Iconic #4 har fötts av fascination till förändring. I sitt verk framhäver Mac Ophélie process från studio till uppvärmning, omklädningsrum till scen. Ophélie använder keramiskt material som skulpturer tillsammans med sin kropp. Kroppsligheten kombineras med halv-död, halv-rörligt material i uppvisningens seremoniella handling. Verket som utnyttjar olika objekt ifrågaställer uppträdarens egna fysiska rörelse, kön och femininitet. Relevant är inte hur uppträdaren är klädd, utan vad han klär av sig i sin process att vara kvinna.

Ophelie Mac – Trouble – Les Halles, Brussels – 26-27 Apr 2013 from A Space For Live Art on Vimeo.


 

EERO YLI-VAKKURI

Hevoslinja är ett projekt av Eero Yli-Vakkuri, som undersöker resande i framtidens oljelösä värld. Hevoslinjas mål är att åka med häst från Åbo till Helsingfors. Resan börjar tisdagen den 19.8. kl. 12 från Åbo Domkyrkas Brahepark, var New Performance Turku Festival hälsar följet på sin väg.

Till Hevoslinja-projektets arbetsgrupp hör förutom Yli-Vakkuri också formgivaren och smeden Jesse Sipola. Arbetsgruppens verksamhet siktar på tänkande av hållbar utveckling. Hevoslinja arbetar också för att utväckla vägnetet och undersöka hästkultur. För ryttarprojektet har skaffats en egen häst, Toivottu Poika (Önskad Pojke) och om dess välbefinnande sköter ryttarförbundet Ore.e Refiners. Till förbundet hör också konstnär och journalist Pietari Kylmälä och Hanna Karppinen. Färdplanen har ändrats på vägen på grund av att Toivottu Poika blivit sjuk. Projektet slutförs på hästens villkor.

Eero Yli-Vakkuris performance-verk grundar sig på deltagande av publiken. Han skapar plats-specifikt verk för att förstå hurdan inflytan kulturella och ekonomiska system har på människans uppträdande. Yli-Vakkuri har studerat sig till träd-artesan, bildkonst i Tammerfors Yrkeshögskola och Estlands Konstakademi.


 

MAIJA HIRVANEN


Walkapolis
 av Maija Hirvanen är ett stadspromenadprojekt som händer i olika urbana utrymmen. Promenaderna grundar sig på ideer och sakkännedom av promenadguiderna, som har valts med öppen sökning. Färdplan av promenaderna är preparerade av koreograf Maija Hirvanen och New Performance Turku Festival. Utgångspunkt för promenaderna kan vara t.ex. sakkännedomisk utsikt mot staden, social omgivning eller personligt viktiga saker. I förra Walkapolis-promenader har människan stelnat mot ropande, avvecklat vandrarnas problem och åsikter, gjort tillfälligt gatblock och lärt sig att vissla med innandning.

Maija Hirvanen (f. 1977) är koreograf och konstnär från Helsingfors. Forutom solo- och gruppuppvisningar har hon gjort projekt med internationella och finländska konstnärer. Hirvanen är intresserad om relationer mellan konst och olika trossystem, kulturella samarbetsprosesser, uppvisningar om samhälleligt minne och relationer med alldaglig media. Hirvanen har studerat vid Högskolan för konst, design och arkitektur i Helsingfors, Åbo Konstakademi och Åbo konservatorium och på flera olika kurser utomlands.

Första Walkapolis-promenaden ordnades med Helsingfors Festveckor och Zodiaks programm i 2013. Walkapolis stöds av Kone Stiftelsen.

“Forget criteria and smell reality.” www.hirvanen.net


 

PERFORMANCE VOYAGE 4

Performance Voyage 4 är en samling av internationella videoperformancer. Temat för år 2014 är “Självbild”. Samlingen presenterar performancekonst på video av femton konstnärer runt om i världen. Verken har valts genom öppen sökning. Samlingens självbildliga verk utmanar publikens sätt att förhålla sig till det egna jaget. Verken handlar förutom identitet och självuttryckelse också om rätt till egna berättelser och självbiografi samt relation till annanhet.

Performance Voyage 4 rundar världen förutom i Åbo också i Rotterdam, Esbo, Piotrków Trybunalski i Polen, Aten, Rio De Janeiro, Mallorca, Malmö, Milan, Barcelona och New York. I årets jury är Taina Erävaara, Leena Kela och Timo Soppela. Performance Voyage -projektet började som en del av Åbo 2011-kulturhuvudstadsprojektet. Efter det har Performance Voyage ökat betydelse som konstnärstiftelse MUUs årliga internationella projekt.

Performance Voyage 4 -konstnärer:

Anastasia Ax & Marja-Leena Sillanpää (Sverige)
Romulo Bañares (Spanien)
Alex Bodea (Rumänien/Tyskland)
Elina Brotherus (Finland)
Cristian Chironi (Italien)
Chun Hua Catherine Dong (Kina/Kanada)
Allison Halter (USA/Tyskland)
Constantin Hartenstein (Tyskland)
Marja Helander (Finland)
Marianne Myungah Kim (Korea/USA)
Verica Kovacevska (Makedonien/Schweiz)
Julia Kurek (Polen)
Marika Orenius (Finland)
Benas Šarka (Litauen)
Minna Suoniemi (Finland)

Kommentera