Tero Nauha (Suomi)

Vuoden 2012 New Performance Turku –festivaalilla nähtiin Tero Nauhan performanssi Tell Me About Your Machines, joka oli osa laajempaa projektia nimeltä Life In Bytom. Vuonna 2013 Tero palasi festivaalille projektin seuraavan performanssin kanssa.

Bytom on puolalainen kaupunki, joka aiemmin tunnettiin kaivosteollisuudestaan. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ala on kuitenkin kadonnut kaupungista lähes kokonaan taloudellisen elämän muutosten myötä. Vuonna 2012 Bytomin nykytaiteen museon CSW Kronika kutsui Tero Nauhan kaupunkiin toteuttamaan projektia. Vierailut, joita sittemmin oli useita, koostuivat haastatteluista, kenttämatkoista ja erilaisista tapahtumista. Tero Nauha järjesti ryhmälle bytomilaisia työpajoja, joista syntynyt materiaali, muistiinpanot, valokuvat, nauhoitukset ja videomateriaali ovat Life in Bytom – teoksessa läsnä.

Bytomia, kuten monia muitakin kaupunkeja länsimaissa on kohdannut nopea siirtymä teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Tero Nauha tutkii teoksessaan bytomilaisten elämää uusliberalistisessa kapitalistisessa kontekstissa. Kuten viime vuoden New Performance Turku –festivaalilla nähdyssä Tell Me About Your Machines –performanssissa, myös Bytomissa pidetyissä työpajoissa Nauha tutki ihmisten suhdetta esineisiin, erilaisiin laitteisiin ja koneisiin heidän elinympäristössään. Hän hyödyntää Life In Bytom –teoksessaan ranskalaisten filosofien Gilles Deleuzen ja Felix Guattarin skitsoanalyysia. Guattari kuvailee skitsoanalyysia metamodelisaatioon, poispäin pelkistämisestä ja yksinkertaistamisesta ontologiseen epäyhtenäisyyteen tähtääväksi prosessiksi. Skitsoanalyysi toimii Nauhalla välineenä aineiston affektiiviseen lähestymiseen.

Tero Nauha on hyvinkääläissyntyinen taiteilija, joka performanssitaiteen lisäksi työskentelee piirtäen sekä video- ja audiotaidetta hyödyntäen. Nauha on opiskellut Lahden taideinstituutissa, Poznanin taideakatemiassa Puolassa sekä Amsterdamin Rijksakademie van beeldende kunsten -instituutissa. Nauha tekee väitöskirjaa Helsingin teatterikorkeakoulun esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelmassa.

Tero Nauhan teos Life In Bytom nähtiin vuoden 2013 festivaaleilla Kutomossa.


www.teronauha.com

Vastaa