Fern Orchestra

posted in: Taiteilijat 2019, Uncategorized | 0
Photo: Vespa Laine
Photo: Vespa Laine

Fern Orchestra: Vox Herbārium
Esitys. Huom: ennakkoilmoittautuminen!
Sunnuntaina 20.10., kuljetus teokseen lähtee klo 13:30 Manillalta
Paluukyyti Ruissalosta on perillä takaisin Manillassa klo 16:00
Kuljetus ja esitys ilmainen, yleisön tulee varautua maksamaan Kasvitieteellisen puutarhan sisäänpääsymaksu (lisätiedot täältä). Varaa paikkasi esitykseen ja kuljetukseen tästä!

Kasvioissa tavoitellaan kokoelmaa, joka säilyttää näytteet kasveista taksonomista luokittelua varten. Fern Orchestran teoksessa Vox Herbārium kasvien äänet kokoavat maiseman teokselle, jossa tanssijan kinesteettinen älykkyys yhdistyy kasvien lauluun. Audioherbaario tuo kuultavaksi ja näkyväksi havaintopinnan, jota kuivatusta ja litistetystä kasvista ei saavuteta. Meitä ympäröivä maailma ja luonto ovat osa suurempaa kontaktipintaa, jota pyrimme säätelemään ja muokkaamaan. Uskaltaudummeko kurkottamaan viidenteen ulottuvuuteen, jota emme vielä ymmärrä, jossa aika ja paikka ylitetään yhteydellä, joka voi olla pieni ja toistaiseksi kokoonkäpertynyt?

Esityksessä kasviorkesterin muodostavat puutarhan kasvit, joihin kiinnitetään sensorit. Kasveista mitattu sähkövastus muutetaan ääneksi; metodi, johon Fern Orchestran esitykset perustuvat äänellisesti. Elävään audiokasvioon voi tutustua esitysten väleissä perinteisemmällä puutarhakierroksella.

Fern Orchestra on Vespa Laineen perustama monitaiteinen ja -tahoinen kollektiivi, joka teoksillaan käsittelee ilmastokriisiä ja sen ilmiöitä. Teoksille on luonteenomaista, että niissä esiintyy myös muita eläviä organismeja, kuin ihmisiä. Orkesteri työskentelee taiteen eri aloilla tehden mm. esitystaidetta, valo- ja äänitaidetta, julkaisuja sekä nykytanssia.

Työryhmä: Vespa Laine, Markus Heino, Janne Kilpiö, Maileena Vaajoensuu, Titta Kotilainen / Natural Resources Institute Finland