New Performance Nights vol. 2: BORDERLINE

posted in: Ajankohtaista | 0

Performanssiklubi
lauantaina 21.5.2016, 19:00 alkaen
TEHDAS Teatteri, Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku
Liput 5 € (vain ovelta, K18)

Vuoden toinen New Performance Nights raottaa verhoa erilaisiin rajatiloihin. Illan aikana yli kaksikymmentä vuotta meediona toiminut Ritva Lippo ottaa yhteyden henkimaailmaan yleisön kautta, jonka jälkeen tutkija Susanne Ådahl luennoi tutkimuksestaan liittyen äänten kuulemiseen. Illan päätteeksi nähdään rajatila-teemaa käsittelevät esitykset Kimmo Modigilta (FIN) ja Márcio Carvalholta (GER/PT). Esitysten välissä ja jälkeen DJ’t Jouko ja Ville soittavat rajatilamateriaalia ja TEHDAS Teatterin baari palvelee klo 01:30 asti. Illan aikana julkaistaan myös esiintyjät vuoden 2016 New Performance Turku Festivalille!

klubikansi

OHJELMA

19:00 Ovet
20:00 Meedio Ritva Lippo ottaa yleisön kautta yhteyden henkimaailmaan
21:00 Susanne Ådahl: Sensory messages from beyond the border: voice hearing and other extraordinary experiences that shed doubt on the notion of a bounded mind (luento, englanniksi)
22:00 Kimmo Modig: Art is Meaningless and I Want My Life to Mean Something
23:00 Márcio Carvalho: Taming Ghosts

+DJ’s Jouko Korkeasaari ja Ville Häkkinen

HUOM! Meedion tilaisuus alkaa tasan klo 20 eikä tilaisuuteen voi tulla kesken. Mikäli haluat osallistua meedion osioon, tulethan ajoissa paikalle.

Ohjeita meediotilaisuuteen osallistuvalle

New Performance Nights on New Performance Turku Festivalin ja TEHDAS Teatterin yhteistyössä toteuttama performanssi- ja esitystaideklubien sarja. New Performance Nights -klubien aihepiiriä leimaa yhteiskunnallinen lähestymistapa, ja taiteellinen ja tieteellinen ajattelu avaavat erilaisia ikkunoita ajankohtaiseen teemaan. Klubeilla esiintyy kaksi performanssi- tai esitystaiteilijaa sekä tutkija. Esitysten lisäksi ja illan päätteeksi yleisöä viihdyttää dj.


ESIINTYJÄT

Susanne Ådahl: Sensory messages from beyond the border: voice hearing and other extraordinary experiences that shed doubt on the notion of a bounded mind (luento, englanniksi)

 

Susanne Ådahlin luento käsittelee äänten kuulemisen kokemusta. Mitä se on, ja kuinka yleistä se on? Puheenvuoro käsittelee sitä, miten äänten kuulemisen laaja ja monitahoinen ilmiö on ymmärretty tieteen ja toisaalta tavallisten ihmisten keskuudessa. Kiinnostavaa on, mitä eri näkemykset äänten kuulemisesta kertovat asenteista rajatilakokemuksiin, ja miten ihmismielen pitäisi käsityksemme mukaan toimia. Yhtenä tieteellisenä selityksenä äänten kuulemiselle on esitetty ihmisen sisäistä puhetta. Puheenvuorossaan Ådahl esittelee eri käsityksiä ja yhtäläisyyksiä dissosiaation ja äänten kuulemisen välillä, sekä sitä, miten ympäröivä kulttuuri vaikuttaa äänten kuulemisen kokemukseen. Tutkimusta varten haastatellut ottavat usein esille äänten kuulemisen moniaistillisen kokemuksen. Usein äänten kuuleminen yhdistyy myös muihin aistillisiin kokemuksiin, kuten näköön, tuntoon ja hajuihin, tai vahvaan läsnäolon kokemukseen. Tutkimus myös kyseenalaistaa käsityksen siitä, että äänten kuuleminen nähdään ensisijaisesti patologisena ilmiönä.

Susanne Ådahl on lääketieteellinen antropologi jonka post-doc -tutkimus käsittelee äänten kuulemista kokemuksena, keskittyen erityisesti siihen, mitä merkityksiä äänten kuulijat antavat äänille ja miten kokemus muokkaa heidän sosiaalista identiteettiään. Hänen tutkimuksensa on osa laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa projektia “Mind and the Other – An interdisciplinary study on the interactions of multiple realities”. Tutkimusprojekti käsittelee sitä, miten tuonpuoleiset olennot ilmenevät ihmisten mielissä ja miten niiden toimijuus, toiminnot ja vuorovaikus käsitetään, koetaan ja merkityksellistetään. Ådahl on tutkimuksessaan toteuttanut syvähaastatteluja yhteensä 18 Suomessa asuvan ja ääniä kuulevan informantin kanssa. Ådahlin teoreettiset kiinnostuksenkohteet suuntautuvat toimijuuden, performatiivisuuden, fenomenologian, muuttumisen, outouden sekä materialismin/aineettomuuden kysymyksiin.

Kimmo Modig: Art is Meaningless and I Want My Life to Mean Something (performanssi, kieli englanti)

 

Art is Meaningless… on kurssi, jota Modig on järjestänyt useille eri tahoille (mm. Kölnin yliopisto, Taideyliopisto) vuodesta 2014 lähtien. Nyt kurssi järjestetään tiivistetyssä muodossa New Performance Nights -klubilla. Modig kannustaa yleisöä puhumaan kanssaan masennuksesta, esiintymisestä, teorian arvosta, taiteen laadusta ja erityisesti hyvästä elämästä.

Kimmo Modig on vuonna 1981 Huittisissa syntynyt taiteilija, jonka kaikki teokset käsittelevät taiteen tekemistä. Hän tekee esityksiä voidakseen ymmärtää paremmin mitä meille tapahtuu kun tulemme johonkin tilaan missä toiset meistä esiintyvät ja yhdet katsovat.

Márcio Carvalho: Taming Ghosts (performanssi)

 

After many years of economic crisis, last week the Portuguese government sent an international alert: ”We have been cursed”.

The government launched a state of alert and invoke several elder chiefs from ancient African tribes to ask their help, to envision the future of Portugal. The chiefs met in a very specific place on earth, 18° west of the most central island of the Cape Verde Islands, 24°25’W longitude of Greenwich, to mercifully help their former colonizers. After a three day ceremony with rituals and discussions they choose Márcio Carvalho to perform a sacred ritual, to decipher what went wrong, why there was no 5th empire and why Portugal cannot foresee their own future.

On the 21st of May, 2016.
One man will defy the gods
In search for the lost stories
To foresee a better future

Márcio Carvalho (s. 1981) on Berliinissä asuva portugalilainen taiteilija ja kuraattori. Carvalho on suorittanut maisterin tutkinnon sekä esittävien taiteiden alalla HZT/UDK Berlin -yliopistossa että kuvataiteiden alalla ESAD -collegessa Portugalissa. Carvalho on ollut mukana perustamassa ja kuraattorina CO-LAB editions -performanssitaiteen ohjelmassa. Carvalho on myös ollut mukana perustamassa Hotel25 – taiteilijaresidenssiohjelmaa Berliinissä sekä Plot in Situ -performanssifestivaalia Berliinissä. Hänen meriitteihinsä kuuluu myös The Powers of Art -ohjelman alulle saattaminen. Ohjelma esittelee esittävien taiteiden ja yliluonnollisten ilmiöiden kohtauspisteitä.