New Performance Nights vol. 3: humANIMAL

posted in: Ajankohtaista, Ajankohtaista | 0
Juha Valkeapää: From Bark Till Tail. Photo: Aleks Slota, 2016

New Performance Nights vol. 3: humANIMAL

Performanssiklubi
Lauantaina 20.8.2016
Ovet 20:00, ohjelma 21:00
TEHDAS Teatteri, Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku
Liput 5 € (vain ovelta, K18)

Juha Valkeapää. From Bark Til Tail
Saara Hannula: Elämämme eläimet
Professori Lea Rojola: Terveisiä epämukavalta vyöhykkeeltä (luento suomeksi)
+ DJ/VJ Nallebjörn

Vuoden kolmas NEW PERFORMANE NIGHTS -performanssiklubi käsittelee ihmisyyttä, eläimellisyyttä ja ei-inhimilisiä toimijoita esitysten, posthumanistisen luennon ja eläimellisen musiikin keinoin.

SAARA HANNULA: ELÄMÄMME ELÄIMET

Prinsessa

Elämämme eläimet on kokemuksellinen esitys ihmisten ja eläinten välisistä suhteista. Esityksen lähtökohtana on ajatus siitä, että ihmisyytemme syntyy ja kehittyy jatkuvassa kohtaamisessa muiden lajien kanssa: olemme koko elämämme ajan eläinten vaikutuspiirissä, ja jokainen kohtaamamme eläin muokkaa osaltaan tapaamme olla ihminen. Esityksen aikana kutsumme koolle meihin vaikuttaneita eläimiä ja vietämme hetken niiden joukossa.

Saara Hannula on helsinkiläinen esitystaiteilija ja tutkija. Esityksellisellä työskentelyllään hän pyrkii luomaan tiloja ja tilanteita, jotka mahdollistavat uudenlaisten suhteiden synnyn niin ihmisten kuin muiden lajien välillä.
JUHA VALKEAPÄÄ: FROM BARK TIL TAIL

27725658645_95ae1d2d40_k

From Bark Til Tail on puolen tunnin mittainen ääniperformanssi jostakusta häkissä, joka sijaitsee tuon jonkun mielessä.

Juha Valkeapää on helsinkiläinen performanssi- ja äänitaiteilija.

New Performance Nights on New Performance Turku Festivalin ja TEHDAS Teatterin yhteistyössä toteuttama performanssi- ja esitystaideklubien sarja.

New Performance Nights -klubien aihepiiriä leimaa yhteiskunnallinen lähestymistapa, ja taiteellinen ja tieteellinen ajattelu avaavat erilaisia ikkunoita ajankohtaiseen teemaan performanssi- ja esitystaiteessa. Klubeilla esiintyy kaksi performanssi- tai esitystaiteilijaa sekä tutkija. Esitysten lisäksi ja illan päätteeksi yleisöä viihdyttää dj.

New Performance Turku Festival on kansainvälinen performanssi- ja esitystaiteen festivaali, jonka keskeisiä teemoja ovat yhteistyö paikallisesti ja kansainvälisesti, tieteen ja performanssitaiteen vuoropuhelu sekä performanssi- ja esitystaiteesta käytävän keskustelun edistäminen. Vuoden 2016 festivaali järjestetään 5.-9.10.2016.