AKU – Visual Acupuncture 
Takaisin ylös

AKU: Visual acupuncture (2016), c Jussi Virkkumaa
AKU: Visual acupuncture (2016), c Jussi Virkkumaa

 

Visuaalinen akupunktio on luova väline, jolla AKU lähestyy kaupunkitilaa. Tavoitteena on energisoida ympäristöää ja vahvistaa tietoisuutta paikasta ja ympäröivästä tilasta. AKUN tuottamat interventiot sisältävät esimerkiksi performansseja, visuaalisia muutoksia, seminaareja ja sosiaalisia yhteyksiä. AKU hyödyntää kiinalaisen akupunktion ja energiapisteiden kartoittamisen ajatusta. Toiminnassa kaupunki nähdään elävänä organismina.

Aku tuottaa visuaalista akupunktiota interventioilla urbaaniin kaupunkitilaan. Akupunktio toimii metaforana ja kehyksenä erilaisille toiminnoille. Toiminta tietyssä kohdassa kaupunkia saattaa aikaansaada vaikutuksen toisaalle.

Denis Romanovski
Takaisin ylös

Denis Romanovski. Photo: Robert Kujawa
Denis Romanovski. Photo: Robert Kujawa

Denis Romanovski on taiteilija ja kuraattori Göteborgista, Ruotsista. Vuodesta 1999 lähtien hänen työskentelynsä on perustunut performanssitaiteelle, vieden häntä esiintymään ympäri maailmaa. Kuraattorina hän on ollut mukana järjestämässä performanssifestivaali Navinkia Minskissä (1999-2008) sekä viime vuosien ajan Performance Art Links (PALS) -festivaalia Ruotsissa.

Hänen taiteellinen lähestymistapansa laajentuu ja yhdistyy tutkimuksen, kokeilun ja osallistumisen kysymyksien kanssa. Hänen kiinnostuksensa performanssitaiteeseen perustuu taiteenlajin kykyyn korostaa yksilöllisyyttä osana kollektiivista läsnäoloa, sekä luoda kokemuksista ei-narratiivisia muistoja.

Eero Yli-Vakkuri
Takaisin ylös

Eero Yli-Vakkuri
Eero Yli-Vakkuri

Eero Yli-Vakkuri on toteuttanut vuodesta 2007 alkaen tutkimuksellisia teoksia, joiden avulla hän pyrkii vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin sosiaalisilla ja ekologisilla tasoilla. Osa tuotannoista on ymmärrettävissä performanssitaiteeksi, jotkut projektit ovat aineellistuneet yhteisöllisenä työpajatoimintana ja joistain jutuista on tuotettu lehtijulkaisuja tai videoita. Yhteistä töille on se, ettei hän yritä helpottaa yhteiskunnallisia ongelmia vaan pyrkii luomaan ratkaisuja, joiden avulla epäkohdat mahdollisesti korjaantuisivat. Vuodesta 2015 alkaen hän on työskennellyt äänten parissa pohtien, kuinka kaupunkitila koetaan ja jaetaan äänien kautta sekä minkälaisia yhteisöjä eri ne kutsuvat esiin.

Fake is fabulous inc.
Takaisin ylös

Fake is fabulous inc.: Bosom Ballet (2016), c Jussi Virkkumaa
Fake is fabulous inc.: Bosom Ballet (2016), c Jussi Virkkumaa

Jürgen Bogle aloitti taiteellisen uransa tanssijana vuonna 2008, ja on kehittänyt työskentelyään performatiiviseen suuntaan. Hän on opiskellut ja esiintynyt Berliinissä, sekä Sveitsissä Bernin taideyliopiston monitaiteellisessa nykytaiteen koulutusohjelmassa. Valmistuttuaan vuonna 2016 hän on esiintynyt pääosin Sveitsissä ja Suomessa. Hänen töissään keskeistä on teorian ja käytännön yhdistäminen, ja käsitys utopiasta nousee usein temaattisena kehyksenä hänen teoksistaan. Hänellä on aktivistitausta ja hänen teoksensa voi nähdä vahvan poliittisina. Ajan kerrostumat ja appropriaation (omimisen) käsitteet ovat Jürgenille keskeisiä lähestymistapoja.

Hiroko Tsuchimoto
Takaisin ylös

Hiroko Tsuchimoto
Hiroko Tsuchimoto. Photo: Hironori Tsukue

 

Hiroko Tsuchimoto (s. 1984, Sapporo, Japani) on performanssi- ja kuvataiteilija, joka on asunut Ruotsissa vuodesta 2008 lähtien. Hän aloitti uransa Musashino-yliopistossa Tokiossa ja jatkoi opintojaan Konstfackin taideyliopistossa Tukholmassa. Hänen työskentelynsä toteutuu pääosin lavaesityksinä ja sosiaalisina kokeiluina julkisessa kaupunkitilassa. Hänen performansseissaan yleistä on tarjota yhteisöllinen kokemus yleisön jäsenille fyysisten toimintojen, dialogin ja kollektiivisen liikehdinnän kautta. Tsuchimoto on esittänyt teoksiaan kansainvälisesti ympäri maailmaa erilaisissa tiloissa vuodesta 2008 lähtien. Hän on myös aktiivinen elävän ja väliaikaisen taiteen edistäjä Tukholmassa. Hän toimii ruotsalaisessa PALS, Performance Art Links -verkostossa ja on Fylkingen-taidetilan hallituksen jäsen. Lisäksi hän kehittää metodeja epähierarkisten performanssityöpajojen toteuttamiseksi.

Ignacio Pérez Pérez
Takaisin ylös

Ignacio Perez Perez NOW OR NEVER 2

Ignacio Pérez Pérez (s. 1984, Venezuela) on kansainvälisesti työskentelevä nomadinen performanssitaiteilija. Hänen teoksensa tutkivat ympäröivää todellisuutta matkantekona. Hän luo kokemuksia leikkisyyden, rituaalin ja sanallisen mietiskelyn lähimaastossa, havainnoiden ja kohdaten toiseutta jokapäiväisessä elämässä. Hänen teoksensa ottavat vaikutteita eri aloilta, kuten performanssitaiteesta, katuvalokuvauksesta, kävelystä, runoudesta, meditaatiosta ja suhteiden rakentamisesta.

Hänen töitään on esitetty julkisissa tiloissa, museoissa ja festivaaleilla Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Euroopassa. Vuonna 2006 hän perusti yhdessä Aidana Rivon ja Amira Tremontin kanssa PERFORMANCELOGÍAn, performanssitaiteen arkiston ja levitysalustan (www.performancelogia.blogspot.com). Vuodesta 2006 lähtien hän on ollut osana PerfoLinkiä, latinalaisamerikkalaisen performanssitaiteen verkostoa (www.perfolink.org). Vuonna 2009 hän käynnisti kollektiivisen performanssikävelyprojektin Global Performance Art Walksin (http://facebook.com/globalperformanceartwalks).

”Art is what makes life more interesting than art.” – Robert Filliou

Irma Optimist
Takaisin ylös

Irma Optimist. Photo: Pekka Luhta
Irma Optimist. Kuva: Pekka Luhta

Matemaatikko Irma Optimisti aloitti performanssien tekemisen 1989. Hän on esiintynyt kymmenillä festivaaleilla, museoissa ja gallerioissa eri puolilla maailmaa. Uransa alussa hän oli erityisen kuuluisa ironisesta ja parodisesta ilmaisutavastaan, joka tulkittiin kritiikkinä performanssitaiteessa vallitsevalle maskuliinisuudelle. Useat teoksista ovat interaktiivisia ja simultaanisia, ja perustuvat matemaattiselle kaaoksen dynamiikalle.

Irma Optimisti toimii myös kuraattorina ja on ollut mukana tuomassa useita kansainvälisesti tunnettuja performanssitaiteilijoita järjestämiinsä tapahtumiin Suomessa. Vuodesta 2000 lähtien hän on järjestänyt elävän taiteen ja kokeellisen kulttuurin Là bas -foorumia. Irma Optimistille on myönnetty vuonna 2012 Suomen Taiteilijaseuran elämäntyöpalkinto, ja vuonna 2013 Taiteen valtionpalkinto.

Jani Petteri Virta

Takaisin ylös

21930844_10155754916128007_1702684656_o

Jani Petteri Virta (s.1977) on Turussa asuva itäsuomalainen kuvataiteilija (AMK) ja filosofian maisteri kotimaisesta kirjallisuudesta, jolle taiteentekemisessä tärkeää ovat maailmantilan kommentointi, suuret tunteet ja näistä seuraava käsittämättömyys. Yli viidenkymmenen performanssin Virta rakastaa sanoja ja esiintymistä muttei ajattelemista taikka huomion keskipisteenä olemista. Hänen performanssinsa koostuvat usein kenties toisiinsa liittymättömistä palasista, jotka hän pitää yhdessä teipillä tai ajatuksen voimalla.

John Court
Takaisin ylös

John Court: Untitled (2016), c Jussi Virkkumaa
John Court: Untitled (2016), c Jussi Virkkumaa

John Court (s. 1969) on englantilaissyntyinen, vuodesta 1997 asti Torniossa asunut taiteilija. Pitkäkestoisia performansseja tekevälle Courtille aika on yksi tärkeimmistä elementeistä: teosten kesto vaihtelee yhden työpäivän mittaisesta (kahdeksasta tunnista) koko ajan jatkuvaan, esityspaikan aukioloaikojen puitteissa kestävään performanssiin. Viime aikoina hän on antanut käyttämiensä esineiden ja materiaalien määritellä teoksen keston. Court ei koe performanssejaan sooloteoksina, sillä muun muassa kuraattorit, taiteilijat, järjestäjät ja katsojat tuovat teoksiin aina yhteistyön piirteitä.

Courtin teokset ovat paikkatietoisia, ja ne luovat usein jatkuvalla, toistuvalla liikkeellä rinnakkaisen rytmin tapahtumapaikan omalle rytmille. Kaikki hänen teoksensa kytkeytyvät piirtämiseen tai kirjoittamiseen: piirros yhdistää viivan, liikkeen, ajan ja paikan. www.johncourtnow.com

Kurt Johannessen
Takaisin ylös

Kurt Johannessen
Kurt Johannessen

Kurt Johannessen (s. 1960) on norjalainen performanssitaiteilija, joka on työskennellyt performanssitaiteen, kirjojen, videoiden ja installaatioiden parissa 80-luvulta asti. Hänen työnsä on minimalistista ja runollista, toisinaan myös humoristista. Johannessen julkaisee itse teoksensa ja häneltä on ilmestynyt yli 80 kirjaa, joista monet on käännetty englanniksi. Monipuolinen kirjatuotanto ulottuu yhden lauseen teoksista novellikokoelmiin ja kuvateoksiin. Johannessen on tehnyt yli 250 performanssia ja hänen tuotantoaan on nähty Euroopan lisäksi Aasiassa ja Amerikassa.

Maija Hirvanen
Takaisin ylös

Maija Hirvanen. Photo: Naukkarinen
Maija Hirvanen. Photo: Naukkarinen

Maija Hirvanen on helsinkiläinen koreografi ja taiteilija. Soolo- ja ryhmäesitysten lisäksi Hirvanen on tehnyt yhteistöitä, projekteja ja taiteilijalaboratorioita muiden taiteilijoiden kanssa kansainvälisesti sekä Suomessa.

Maijan teoksia on nähty eri esiintymistiloissa, gallerioissa ja paikkasidonnaisissa yhteyksissä. Hän on kiinnostunut performanssista laajana käsitteenä ja muuttuvana toimijana. Hän näkee performanssin käytäntönä, joka lävistää elämän eri osa-alueet henkilökohtaisista toiminnoista kollektiivisiin – identiteettipolitiikasta liikkuvan kehon läsnäoloon.

Pilvi Porkola
Takaisin ylös

Pilvi Porkola
Pilvi Porkola

Pilvi Porkola on taiteilija ja tutkija. Hänen kiinnostuksenkohteitaan ovat autobiografinen performanssi sekä taide ja arkielämä. Hän työskentelee taiteellisena tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa How To Do Things With Performance -hankkeessa. Hän toimii myös taiteellisen tutkimuksen professorina Taideyliopistossa Helsingissä.

Rachel Echenberg
Takaisin ylös

Rachel Echenberg.
Rachel Echenberg.

Rachel Echenberg (Quebec, Kanada) on montrealilainen kuvataiteilija joka työskentelee performanssin, kuvanveiston, valokuvan ja videon parissa. Vuodesta 1992 alkaen hänen töitään on installoitu ja esitetty ympäri Kanadaa, Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Parhaillaan Echenberg opettaa Dawson Collegen kuvataiteen laitoksella, kuvanveiston parissa. Hän järjestää Montrealissa VIVA! art action -festivaalia ja on Optica-nykytaidetilan hallituksen jäsen.

Sandrina Lindgren & Antti Tolvi
Takaisin ylös

Photo: Pia Bartsch
Photo: Pia Bartsch

Pitkäkestoinen projekti Household Dance Protocol koostuu työpajoista, performansseista ja podcasteista. Projektin toteuttaa Sandrina Lindgren yhteistyössä Antti Tolvin kanssa.

Sandrina Lindgren on ruotsalainen tanssija, fyysinen esiintyjä ja teatterintekijä Turusta. Hän työskentelee fyysisen ja visuaalisen teatterin, koreografian ja tanssin rajapinnoilla. Erityisenä kiinnostuksenkohteena hänellä on muodot, joilla yhteiskunta muokkaa kehojamme. Hän on opiskellut nykytanssia Hoogeschool Voor de Kunsten -yliopistossa Amsterdamissa ja on sen lisäksi opiskellut koreografiaa ja visuaalista teatteria.

Antti Tolvi on itseoppinut säveltäjä, esiintyjä ja äänitaiteilija ja keskeinen nimi Suomen vaihtoehtoisen musiikin ja äänitaiteen kentällä mm. esiintyen ja tehden installaatioita. Vuodesta 2014 asti hän on toteuttanut Kiilan Äänipäivät –tapahtumaa. Hän on myös aktiivinen Taiji Qi Gong-opettaja Turun alueella.

Scottee
Takaisin ylös

original

Englantilaisen performanssitaiteilijan Scotteen teokset käsittelevät usein ulkopuolisuutta: rotua, seksuaalisuutta, luokkaa, ikää ja sukupuolta, luoden tilan, jossa altavastaaja nousee eturiviin eikä ole enää näkymätön. Scotteen teokset antavat tilaa ikävien ja epämiellyttävien keskustelujen syntymiselle. Scotteen töitä on nähty muun muassa Tate Modernissa ja Royal Opera Housessa.

Taiteilijana Scottee ei ole helposti määriteltävissä. Hän on häirikkö, suurisuu ja huomionkipeä taiteilija, jonka teokset ovat hävyttömiä, tökeröitä ja jättävät usein katsojansa vaivaantuneeksi ja häkeltyneeksi. Scottee on palkittu Time Out Performer of The Year sekä Total Theatre Award for Innovation -palkinnoilla. Vuonna 2015 Independent nimesi hänet yhdeksi Britannian vaikutusvaltaisimmista LGBTQI -henkilöistä.

Parhaillaan Scottee on mukana taiteilijaryhmä Duckiesissa sekä juontajana BBC:n Radio 4:llä.

Scottee’s work often comes in camouflage. Its flippancy conceals its fight. It’s how he reaches people
– Guardian


Serge Olivier Fokoua

Takaisin ylös

BUJ_6713

Serge Olivier Fokoua (s. 1976, Kamerun) asuu ja työskentelee Kamerunin ja Kanadan välillä. Hän on opiskellut taidetta ja taidehallintoa Yaounden yliopistossa, Renc’art-studiolla, Institut für Kultur Konzept Hamburgissa, sekä Quebecin Université Lavalissa. Työskennellen pääosin installaation ja performanssin parissa, Serge Olivier Fokouan töitä on esitetty useissa näyttelyissä, tapahtumissa ja projekteissa Kamerunissa, Nigeriassa, Etelä-Afrikassa, Senegalissa, Ranskassa, Saksassa, Japanissa, Puolassa, Kanadassa ja Suomessa.

Fokoua on Les Palettes du Kamer –kollektiivin perustajajäseniä, ja vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut RAVY-biennaalin taiteellisena johtajana. Vuodesta 2006 lähtien hän on ollut IC Zone-verkoston jäsenenä, kutsuen yli 40 taiteilijaa ja kansainvälistä kuraattoria Kameruniin. Viime aikoina hän on työskennellyt aktiivisesti eri tahojen kanssa ja edistänyt taiteilijavaihtoa Kamerunin ja muiden valtioiden välillä.

Tero Nauha
Takaisin ylös

Tero Nauha

Tero Nauha on taiteilija ja postdoc-tutkijatohtori Helsingin Yliopiston Tutkijakollegiumissa. Sen lisäksi hän on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Kuinka tehdä asioita esityksellä?”Hän väitteli Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta tammikuussa 2016. Vuonna 2015 ruotsalainen kustantamo Förlaget julkaisi hänen esikoisnovellinsa Heresy & Provocation.

Tomasz Szrama
Takaisin ylös

Tomasz Szrama. Photo: Thomas Reul
Tomasz Szrama. Photo: Thomas Reul

 

Tomasz Szrama (s. 1970, Puola) valmistui vuonna 1998 Wroclawin Taideakatemiasta. Hän asuu parhaillaan Helsingissä. Szraman työskentely liikkuu eri taidemuotojen, esimerkiksi valokuvan, videon ja muiden aikasidonnaisten taiteiden välillä. Mediasta riippumatta, yhteistä hänen teoksilleen on oman kehon ja performanssitaiteen metodien hyödyntäminen. Oleellista hänen työskentelyssään on katsojien hyödyntäminen, yleisön aktiivinen osallistuminen ja improvisaatio. Tämä lähestymistapa sitoutuu performanssitaiteeseen prosessuaalisena muotona, jossa itse taiteen tekemisen hetki on oleellinen. Hänen teoksensa käsittelevät matkustamisen, ihmisten välisten suhteiden ja luottamuksen sekä jatkuvasti läsnä olevan henkilökohtaisen epäonnistumisen teemoja. Szrama on esiintynyt kansainvälisillä festivaaleilla ympäri maailmaa – Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Hän on toiminut aktiivisena performanssitaidetapahtumien järjestäjänä vuodesta 2005 asti.

Victoria Stanton

Takaisin ylös

08_stanton_bodies of water

Victoria Stanton on monialainen taiteilija ja tutkija, kuraattori ja opettaja, joka työskentelee esityksen, ihmisten välisen kanssakäymisen, videon, valokuvan, piirrosten ja kirjoittamisen keinoin. Monien eri medioiden parissa työskentelystä huolimatta, performanssi on kuitenkin hänen taiteellisen praktiikkansa ytimessä. Hänen ajallisuuteen nojaavat teoksensa sisältävät lava- ja kamerateoksia, teoksia julkisessa tilassa sekä performansseja yhdelle henkilölle kerrallaan. Käsitellen performatiivista läsnäoloa ja tietoisuutta useissa tiloissa ja ajassa, hän tutkii jatkuvasti ”vaihdannaisuuden”, transaktion, käsitettä, ja mahdollisuutta muodonmuutokseen.

Hän on esiintynyt ja toteuttanut näyttelyitä, interventioita ja performanssivideoita Kanadassa, USA:ssa, Euroopassa, Australiassa, Japanissa ja Meksikossa.