FLOATING PLATFORMS -päätösseminaari Turussa 3. marraskuuta

FLOATING PLATFORMS – Performanssitaiteen ja tieteen kohtaamisia

Päätösseminaari, 3. marraskuuta klo 10 alkaen
Turun pääkirjaston Studio, Linnankatu 2, 20100 Turku

Floating Platforms -projekti käsittelee performanssitaiteen, tieteen ja tutkimuksen kohtaamis- ja leikkauspisteitä. Floating Platforms -päätösseminaari tarjoaa kriittisen näkökulman projektin prosesseihin, tuloksiin ja keskusteluun performanssitaiteen ja tieteen välisten kysymysten saralla.

OHJELMA

10:00 Floating Platforms: Projektin mentori Mari Krappala sekä Eeva Puumala,
           Márcio Carvalho, Kurt Johannessen ja Saana Svärd
12:00 Lounastauko (omakustanteinen)
13:00 Daniel Margulies, Association of Neuroesthetics, Berliini
14:00 Tauko
14:15 Irma Optimisti – videohaastattelu ja performanssi
15:15 Kahvitauko (kahvi tarjotaan seminaariin osallistujille)
15:45 Rob La Frenais (kirjoittaja, kuraattori, Arts Catalyst, Lontoo) – Skype-yhteys
16:45 Päätöskeskustelu ja tarjoilua

Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille.
Ilmoittaudu täällä: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=2812

Vuoden 2015 aikana kuusi työparia on työskennellyt odottamattomien kohtaamisten ja dialogien parissa tutustumis- residenssijaksoilla, ja esittänyt työskentelynsä tuloksia Aboagora-symposiumissa ja New Performance Turku Festivalilla. Performanssin kanssa paritetut tieteenalat ovat assyriologia, neurotiede, ääniarkeologia, biologia, kosmologia sekä kansainvälinen politiikka.

Mitä tapahtuu, kun performanssitaide ja tiede kohtaavat? Onko alojen välillä oleva kuilu historiallinen tuote vai väistämätön tosiseikka – onko taiteen ja tieteen välillä mahdollisuus sekä tasapuoliseen tiedon vaihtoon ja tuottamiseen että uusien ja odottamattomien kohtaamisten syntymiseen?

Floating Platforms -projektin tarkoituksena on luoda alusta ja mahdollisuudet performanssitaiteen, tieteen ja tutkimuksen välille. Aboagora-symposiumin ja New Performance Turku Festivalin yhteisprojekti tarjoaa tapoja ja näkökulmia tasa-arvoiseen dialogiin ja metodeihin performanssitaiteilijoiden ja tutkijoiden välillä.

Puhujat:

Daniel Margulies on Association of Neuroestheticsin tieteellinen johtaja ja Max Planck-yliopiston tutkimusryhmän ”Neuroanatomy and Connectivity” johtaja. Association of Neuroesthetics tarjoaa alustan tieteidenväliselle ajatusten vaihdolle myös taiteen ja humanististen tieteiden perspektiivistä ja edistää taiteiden ja tieteiden välistä dialogia ja pitkäjänteisiä yhteistöitä.

Association of Neuroesthetics on lääketieteellisen Charité -tutkimuslaitoksen yhteydessä toimiva organisaatio, jonka tarkoituksena on tutkia laajasti taiteen ja kognitiotieteiden välisiä yhteyksiä. Organisaatio koostuu Charitén johtajista sekä Pariisista, Münchenista ja Lontoosta tulevista kuraattoreista ja neurotieteilijöistä.

Irma Optimisti on performanssitaiteilija ja kaaosteoriasta väitellyt matemaatikko. Hän on työskennellyt performanssin parissa vuodesta 1989 lähtien ja esiintynyt eri puolilla maailmaa yli 160 teoksella. Hänen huumorilla höystetyt teoksensa käsittelevät usein kaaosta, naiseutta ja matemaattis-luonnontieteellisiä elementtejä yhdistettynä ruumiin toimintoihin.

Rob La Frenais, PhD,on nykytaiteen kuraattori, kirjoittaja tutkija. Viimeiset 17 vuotta hän työskenteli Lontoossa toimivassa Arts Catalyst -organisaatiossa. Nicola Triscottin kanssa Arts Catalystin historian aikana kehitetty kunnianhimoinen taiteellinen ohjelma sisältää innovatiivisimpia näyttelyitä ja tapahtumia taiteen ja tieteen välisessä kontekstissa. Arts Catalyst on toiminut yhteistyössä mm. European Space Agencyn, the Natural History Museum of Londonin, the Science Museumin, Tate Britainin, the Roundhousen sekä lukuisten muiden gallerioiden ja instituutioiden kanssa.

Mari Krappala on kirjoittaja, taideteoreetikko ja kuraattori, joka sekä tutkimuksessaan, kriitikkona että kuraattorina toimii nykytaiteen alalla. Hän on kulttuurin tutkimuksen dosentti Aalto-yliopistossa. Krappalan väitöskirja käsitteli nykytaidetta prosessin näkökulmasta, valokuvausta ja Luce Irigarayn filosofiaa sukupuolierojen etiikasta. Krappala opettaa taiteen teoriaa ja taiteellisia tutkimusmetodeja sekä toimii ohjaajana pro gradu- ja väitöskirjatöille. Tällä hetkellä hän toimii kuraattorina vapaan kentän monitaiteisten ryhmien parissa. Krappala on viimeaikaisessa tutkimuksessaan keskittynyt todellisiin ja fiktiivisiin elämisen tapoihin keskeisinä käsitteinä rajojen artikulointi, juuret, Gilles Deleuzen ajattelusta nouseva rihmaston käsite sekä Michel Serresin luontosopimus. Hän kirjoittaa fiktiota teorioista.

Márcio Carvalho on Berliinissä asuva portugalilainen taiteilija ja kuraattori. Carvalho on suorittanut maisterin tutkinnon sekä esittävien taiteiden alalla HZT/UDK Berlin -yliopistossa että kuvataiteiden alalla ESAD -collegessa Portugalissa. Carvalho on ollut mukana perustamassa ja toimii kuraattorina CO-LAB editions -performanssitaiteen ohjelmassa. Tänä vuonna hän toimii kuraattorina Afiriperforma -biennaalissa Nigerian Lagosissa. Carvalho on myös ollut mukana perustamassa Hotel25 – taiteilijaresidenssiohjelmaa Berliinissä sekä Plot in Situ -performanssifestivaalia Berliinissä. Hänen meriitteihinsä kuuluu myös The Powers of Art -ohjelman alulle saattaminen. Ohjelma esittelee esittävien taiteiden ja yliluonnollisten ilmiöiden kohtauspisteitä.

Kurt Johannessen on norjalainen performanssitaiteilija, joka on työskennellyt performanssitaiteen, kirjojen, videoiden ja installaatioiden parissa 80-luvulta asti. Hänen työnsä on minimalistista ja runollista, toisinaan myös humoristista. Johannessen julkaisee itse teoksensa ja häneltä on ilmestynyt yli 80 kirjaa, joista monet on käännetty englanniksi. Monipuolinen kirjatuotanto ulottuu yhden lauseen teoksista novellikokoelmiin ja kuvateoksiin. Johannessen on tehnyt yli 250 performanssia ja hänen tuotantoaan on nähty Euroopan lisäksi Aasiassa ja Amerikassa. Vuonna 2007 Bergenin taidemuseossa oli esillä Johannessenin osin retrospektiivinen näyttely, joka sisälsi installaatiovideoita ja performansseja.

Saana Svärd työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitoksella assyriologian oppiaineessa. Svärdin tutkimus perustuu mesopotamialaisiin kirjallisiin lähteisiin, pääasiassa savitauluihin kirjattuun nuolenpääkirjoitukseen. Aiemmin Svärd on tutkinut naisten valtaa Mesopotamiassa, erityisesti Uus-Assyrian alueella, joka sijoittui nykyisen Irakin alueelle noin 900-600 -luvuille eaa. Svärdin tämänhetkinen tutkimusprojekti on nimeltään “Sukupuolen kulttuurinen rakentuminen Mesopotamiassa vuodesta 934 vuoteen 330 eaa” ja se käsittelee sukupuolen rakentamisen tapoja ensimmäisen vuosituhannen Lähi-Idän valtakunnissa. Tutkimusta rahoittaa Suomen akatemia. Lisäksi Svärd kääntää ja tulkitsee mesopotamialaisten naisten kirjoittamia tekstejä. Tähän liittyen häntä on viime aikoina kiinnostanut erityisesti sanojen merkitykset ja kääntämisen problematiikka.

Vastaa